Sản phẩm

  Tìm kiếm

Sản phẩm Tin tức


  Hỗ trợ trực tuyến
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
Hotline: 0939 762 685

  Đồng hồ

  Thống kê truy cập

View: 5,101,360

Online: 11210


  DVD được quan tâm

Wing Chun with Master Wong

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Cầm Nã Thủ

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Swim Smooth

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Jun Fan Jeet Kune Do

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Vovinam – Việt Võ Đạo

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Kung Fu

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Giáo trình Shaolin Warrior

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Binh Khí

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Combat Sanshou

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Quyền Anh thực chiến toàn tập

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND



  Videos


 
Tên video: A Minha Amiga Fran

Thể loại: Âm nhạc
Số lần xem: 700
Mô tả:

A Minha Amiga Fran BY Mc Jair da Rocha

E no pagode, no baile funk,
Que ela desce rebolando com o seu jeito estigante .
E no pagode, no baile funk,
Que ela desce rebolando com o seu jeito estigante .

Jair da rocha lança, ela bebe e fica solta, solta solta, solta
A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca

Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca
A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca
Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca

Ela gosta de curtir, baile ate de manhã,
Ela bebe fica alegre esta e a minha amiga fran
Ela gosta de curtir, baile ate de manhã,
Ela bebe fica alegre esta e a minha amiga fran

A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca
Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca
A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca

Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca

E no pagode, no baile funk,
Que ela desce rebolando com o seu jeito estigante .
E no pagode, no baile funk,
Que ela desce rebolando com o seu jeito estigante .

Jair da rocha lança, ela bebe e fica solta, solta solta, solta

A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca
Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca
A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca
Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca

Ela gosta de curtir, baile ate de manhã,
Ela bebe fica alegre esta e a minha amiga fran
Ela gosta de curtir, baile ate de manhã,
Ela bebe fica alegre esta e a minha amiga fran

A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca
Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca
A minha amiga fran ! desce com o dedinho na boca

Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca
Louca, louca, louca, louca

 
Trở lại trang trước

Báo link hư



Video liên quan: