Sản phẩm

  Tìm kiếm

Sản phẩm Tin tức


  Hỗ trợ trực tuyến
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
Hotline: 0939 762 685

  Đồng hồ

  Thống kê truy cập

View: 5,088,891

Online: 42210


  DVD được quan tâm

Wing Chun with Master Wong

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Cầm Nã Thủ

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Swim Smooth

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Jun Fan Jeet Kune Do

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Vovinam – Việt Võ Đạo

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Kung Fu

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Giáo trình Shaolin Warrior

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Binh Khí

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Combat Sanshou

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Quyền Anh thực chiến toàn tập

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND  Chi tiết sản phẩm

Encyclopedia of Body Weight ConditionSố đĩa: 1 DVD

Giá: 20,000 VND

Mã số: 1164


Trở lại trang trước


Mô tả:

DVD này là là chương trình huấn luyện bao gồm 3 volumes về chủ đề tập luyện nâng cao thể lực và cơ bắp theo phương pháp tự nhiên, không cần tạ với HLV - chuyên gia thể lực quốc tế Steve Cotter. Ý nghĩa thực sự của từ Bodyweight có nghĩa là dùng chính trọng lượng của mình để làm tạ.

Nội dung : 3 volumes in 1 DVD

VOLUME 1: Upper Body Workout1. Kneeling Pushup
2. Regular Pushup
3.. Knuckle Pushup
4. Fingertip Pushup
5. Five Finger Pushup
6. Hindu Pushup
7. Dive Bomber Pushup
8. Elevated Hindu Pushup 1
9. Elevated Hindu Pushup 2
10. Elevated Dive Bomber Pushup 1
11. Elevated Dive Bomber Pushup 2
12. Uneven Pushup 1
13. Uneven Pushup 2
14. Lateral Shift Pushup
15. One Leg Pushup
16. Elevated Pushup 1
17. Elevated Pushup 2
18. Elevated Pushup 3
19. One Arm Pushup
20. Elevated One Arm Pushup 1
21.. Elevated One Arm Pushup 2
22. Clapping Pushup
23. Double Clapping Pushup
24. Elevated Clapping Pushup 1
25. Elevated Clapping Pushup 2
26. Jumping Pushup
27. Depth Pushup
28. One Leg Depth Pushup
29. Elevated Depth Pushup 1
30. Elevated Depth Pushup 2
31. Walkover Pushup
32. Explosive Walkover Pushup
33. One Arm One Leg Pushup
34. Jackknife Pushup 1
35. 2 Arm Jackknife Pushup 2
36. 2 Arm Jackknife Pushup 3
37. 2 Arm Jackknife Pushup 4
38. 2 Arm Jackknife Pushup 5
39. 1 Arm Jackknife Pushup 1
40. 1 Arm Jackknife Pushup 2
41. 1 Arm Jackknife Pushup 3
42. 1 Arm Jackknife Pushup 4
43. Bridge Hold
44. Reverse Pushup
45. Gladiator Hold
46. 1 Leg Gladiator Hold
47. Horizontal Windmill
48. Table Tops
49. Extended Table Tops
50. 1 Leg Table Top
51. 1 Leg Extended Table Top
52. Burbie Exercise
53. Horizontal Chin-ups
54. Chair Dips
55. Elevated Chair Dip
56. Towel Ringing
RUNNING TIME: 71 minutes

VOLUME 2: Lower Body Workout

1. Box Squats
2. Rocking Box Squats
3. Hindu Squats
4. Jumping Hindu Squats
5. Seesaw Squats
6. Shifting Squats
7. Plea Squats
8. Horse Stance
9. Bob & Weave
10. Burning 4
11. Jump Quarter Squat
12. Jump Squats
13. Deck Squat
14. Stationary Lunge 1
15. Stationary Lunge 2
16. Step Forward Lunge
17. Step Back Lunge
18. Forward/Back Lunge
19. Jumping Lunge 1
20. Jumping Lunge 2
21. Jumping Lunge 3
22. Lateral Lunges 1
23. Lateral Lunges 2
24. Lateral Lunges 3
25. One Legged Box Squat
26. Airborne Lunge
27. Down/Up Rocking Squat
28. Up/Down Rocking Squat
29. Hanging One Leg Box Squat
30. Crane Dips
31. Handless Crane Dip
32. Jump Switch Crane Dip
33.. Jump Kick Crane Dip
34. Box Jump
35. Box Drop
36. Rear Box Drop
37. Jump/Drop Box
38. Drop/Jump Box
39. One Leg Box Jump
40. One Leg Box Drop
41. Alternating Lateral Box Jumps
42. One Leg Hanging Calf Raise
43. Advanced One Leg Box Jumps
44. Step Ups
45. Lateral Step Ups
46. Duck Walks
47. Rotating Duck Walks
48. Duck Hops
49. Rotating Duck Hops
50. Dragon Stance
51. Dragon Twists
52. Dragon Walking
53. Dragon Jumping
54. Forward Walking Lunge
55. Backward Walking Lunge
56.. Continuous Forward Walking Lunge
57. Continuous Rear Walking Lunge
58. Low Forward Walking Lunge
59. Low Rear Walking Lunge
60. Jumping Lunges
61. Low Lateral Shuffle
62. Lateral Changing Shuffle
RUNNING TIME: 43 minutes

VOLUME 3: Core Workout1. Abdominal Crunch
2. Crossover Crunch
3. Alternating Elbow to Knee
4. 90 Degree Crunch
5. Bicycle Kicks 1
6. Bicycle Kicks 2
7. Lateral Reach Under
8. Feet to Ceiling 1
9. Feet to Ceiling 2
10. Toe Touches
11. Twisting Knee to Floor
12. Lateral leg Raises
13. Leg Raises
14. Circular Leg Raises
15. Isometric Leg Raises
16. Scissor Kick
17. Lateral Scissor Kicks
18. Jackknife 1
19. Jackknife 2
20. Jackknife 3
21. Alternating Knee to Chest
22. Double Knee to Chest
23. Lateral Sit-ups
24. Low Lateral Leg Raise
25. Upper/Lower Lateral Raise
26. Lateral Plank
27. Side Plank
28. V-Sit
29. Front Plank
30. L-Sit
31. Abs Slide
32. Standing Abs Slide
33. Cherry Picks
34. Upside Down Jackknife
35. Trunk Hyper Extension
36. Reverse Hyper Extension
37. Superman
38. Contralateral Hyper Extensions
39. Arms Under Single Leg Raise
40. Arms Under Double Leg Raise
41. Ankles and Arch
42. Rear Arch
43. Scorpion
RUNNING TIME: 98 minutes

World Class Kettlebell and Strength & Conditioning instructor, Steve Cotter, will take your strength training to another level with the all new Encyclopedia of Bodyweight Conditioning! This incredible DVD instructional series contains 161 exercises, making it the largest and most complete instructional project ever created on bodyweight conditioning. Steve teaches in precise detail how to properly perform each exercise. Each technique focuses on one of three important body categories: upper body, lower body, and core. These amazing techniques will show you how to create the ultimate strength and conditioning workout, using only your body! Bodyweight conditioning is the newest and most effective fitness craze yet! It allows you to create a powerful and strong physic, without the strain that dumbbells and weights create. Take your workouts and physique to a new level with this new and exciting DVD series!

Ngôn ngữ: English

Số lần xem: 1159


Ghi chú: Click vào hình để xem hình lớn


 

Chú ý khi mua đĩa:
Đĩa hoạt động tốt 100% trên các đầu DVD dân dụng. Chế độ bảo hành 1 đổi 1 áp dụng khi ít nhất đã thử đĩa trên các đầu máy DVD này. Đối với máy tính, đĩa hoạt động tốt trên các đầu đọc DVD không kén đĩa như Asus, Lite-On, Pioneer... và một số dòng laptop thông dụng.

Tất cả DVD trên dvdvothuat.com đều đủ bộ, dvd võ thuật đã tổng hợp các dvd gốc để rút gọn số lượng đĩa nhằm mang đến các bạn những DVD chất lượng nhất, với giá thành kinh tế nhất.