Sản phẩm

  Tìm kiếm

Sản phẩm Tin tức


  Hỗ trợ trực tuyến
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
Hotline: 0939 762 685

  Đồng hồ

  Thống kê truy cập

View:

Online: 51610


  DVD được quan tâm

Wing Chun with Master Wong

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Cầm Nã Thủ

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Swim Smooth

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Jun Fan Jeet Kune Do

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Vovinam – Việt Võ Đạo

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Kung Fu

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Giáo trình Shaolin Warrior

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Binh Khí

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Combat Sanshou

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Quyền Anh thực chiến toàn tập

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND  Âm nhạc

Lao Shu Ai Da Mi - Trác Y Đình

Trở lại trang trước


Lao Shu Ai Da Mi

Trình bày: Trác Y Đình - Tác giả: Unknow - Số lần nghe: 15707

wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn
我听见你的声音

yǒu zhòng tè bié de gǎn jué
有种特别的感觉

ràng wǒ bù duàn xiǎng
让我不断想

bù gǎn zài wàng jì nǐ
不敢再忘记你

wǒ jì de yǒu yī gè rén
我记的有一个人

yǒng yuǎn liú zài wǒ xīn zhōng
永远留在我心中

nà pà zhī néng gòu zhè yàng de xiǎng nǐ
那怕只能够这样的想你

rú guǒ zhēn de yǒu yī tiān
如果真的有一天

ài qíng lǐ xiǎng huì shí xiàn
爱情理想会实现

wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hǎo duì nǐ
我会加倍努力好好对你

yǒng yuǎn bù gǎi biàn
永远不改变

bù guǎn lù yǒu duō mo yuǎn
不管路有多么远

yī dìng huì ràng tā shí xiàn
一定会让它实现

wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān
我会轻轻在你耳边

duì nǐ shuō duì nǐ shuō
对你说对你说

wǒ ài nǐ  
我爱你~

ài a nǐ  
爱着你~

jiù xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ
就象老鼠爱大米

bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ
不管有多少风雨

wǒ dū huì yī rán péi a nǐ
我都会依然陪着你

wǒ xiǎng nǐ  
我想你~

xiǎng a nǐ  
想着你~

bù guǎn yǒu duō mo de kǔ
不管有多么的苦

zhī yào néng ràng nǐ kāi xīn wǒ shén mo dōu yuàn yì
只要能让你开心,我什么都愿意

zhè yàng ài nǐ
这样爱你