Sản phẩm

  Tìm kiếm

Sản phẩm Tin tức


  Hỗ trợ trực tuyến
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
 
Nhắp vào đây để liên hệ với admin
Hotline: 0939 762 685

  Đồng hồ

  Thống kê truy cập

View:

Online: 52010


  DVD được quan tâm

Wing Chun with Master Wong

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Cầm Nã Thủ

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Swim Smooth

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Jun Fan Jeet Kune Do

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Vovinam – Việt Võ Đạo

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Kung Fu

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND


Giáo trình Shaolin Warrior

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Thiếu Lâm Binh Khí

(2 DVD)

Giá: 40,000 VND


Combat Sanshou

(3 DVD)

Giá: 60,000 VND


Quyền Anh thực chiến toàn tập

(5 DVD)

Giá: 100,000 VND  Âm nhạc

Con Bướm Xuân (Mandarin) - Ngô Tú Châu

Trở lại trang trước


Con Bướm Xuân (Mandarin)

Trình bày: Ngô Tú Châu - Tác giả: Unknow - Số lần nghe: 1457

Tên gốc: 中國恰恰
Ca sĩ: Ngô Tú Châu (吳秀珠)

 

恰恰恰 恰恰恰 恰恰 CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA    

 

中国姑娘美丽像朵花

zhōng guó gū niáng měi lì xiàng duǒ huā 

 

恰恰恰 恰恰恰 恰恰 CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA    

 

走在街上都要回头望一下

zǒu zài jiē shàng dōu yào huí - tóu wàng yī xià

 

恰恰恰 恰恰恰 恰恰 CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA    

 

中国姑娘活泼像娃娃

zhōng guó gū niáng huó pō xiàng wá wá

 

恰恰恰 恰恰恰 恰恰 CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA      

 

最爱跳舞最爱跳个恰恰恰

zuì ài tiào wǔ zuì ài tiào gè qià qià qià

 

姑娘有个鲜红的小嘴

gū niáng yǒu gè xiān hóng de xiǎo zuǐ

 

整天爱唱恰恰恰

zhěng tiān ài chàng qià qià qià

 

在她欢乐的时候 ,在她悲哀的时候

zài tā huān lè de shí hòu, zài tā bēi āi de shí hòu

 

嘴里总要唱著她的恰恰恰

zuǐ lǐ zǒng yào chàng zhe tā de qià qià qià

 

姑娘有付美妙的身材

gūniáng yǒu fù měi miào de shēn cái

 

整天爱跳恰恰恰

zhěng tiān ài tiào qià qià qià

 

在她兴奋的时候, 在她消沉的时候

zài tā xīng fèn de shí hòu, zài tā xiāo chén de shí hòu

 

脚下总要跳着她的恰恰恰

jiǎo xià zǒng yào tiào zhe tā de qià qià qià

 

恰恰恰, 恰恰恰, 恰恰CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA     

 

中国姑娘可爱人人夸

zhōng guó gū niáng kě ài rén rén kuā

 

恰恰恰 恰恰恰 恰恰CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA  

 

走在街上都要跳个恰恰恰

zǒu zài jiē shàng dōu yào tiào gè qià qià qià

--------

姑娘有个鲜红的小嘴

gū niáng yǒu gè xiān hóng de xiǎo zuǐ

 

整天爱唱恰恰恰

zhěng tiān ài chàng qià qià qià

 

在她欢乐的时候 , 在她悲哀的时候

zài tā huān lè de shí hòu zài tā bēi āi de shí hòu

 

嘴里总要唱著她的恰恰恰

zuǐ lǐ zǒng yào chàng zhe tā de qià qià qià

 

姑娘有付美妙的身材

gū niáng yǒu fù měi miào de shēn cái

 

整天爱跳恰恰恰

zhěng tiān ài tiào qià qià qià

 

在她兴奋的时候, 在她消沉的时候

zài tā xīng fèn de shí hòu, zài tā xiāo chén de shí hòu

 

脚下总要跳着她的恰恰恰

jiǎo xià zǒng yào tiào zhe tā de qià qià qià

 

恰恰恰 恰恰恰 恰恰 CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA    

 

中国姑娘可爱人人夸

zhōng guó gū niáng kě ài rén rén kuā

 

恰恰恰 ,恰恰恰 ,恰恰 CHINA

qià qià qià, qià qià qià, qià qià CHINA    

 

走在街上都要跳个恰恰恰

zǒu zài jiē shàng dōu yào tiào gè qià qià qià (x3)